Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


4. Tétel

2012.04.20

4.                 Ismertesse a sejtmag és a sejtosztódás kapcsolatát! Jellemezze a sejtciklust és

            a sejtosztódás típusait!

 

 

Sejtmag:

      1833-ban Robert Brown fegyelte meg.

      1838-ban Schleiden és Schwann fedezték fel a többi sejt alkotot.

      Rájöttek hogy minden növényi és állati sejtben megtalálható a sejtmag.

Jellemzése:

     A sejt központjába található meg.

     Száma lehet egy, kettő vagy sok.

     Alakja lehet: -gömb

                          -lapított

                          -pálcika

                          -karéjozott

                          -füzér

      Mérte: 10-20 mikro m

Felépítése:

                     Maghártya:  -kettös membrán rendszer

              -Belső     -Külső

                  Külső: -található magpólus – ezen történik a nagyobb molekulák vándorlása.

                         Az RNS kifelé,a sejtmag fehérje „Hiszton” pedig befelé vándorol.

 

                     Magnedv:

              -DNS mol. Fehérjék, RNS molekulák

              -DNS és RNS szintézishez szükséges elemek és nukleotidok és ATP található.

 

    Magvacska:

       -Száma 1 vagy több.

       -Riboszóma fehérjék és rRNS szintetizálódik benne.

 

    Kromatin állomány:

       -DNS és a hozzá kapcsolódó fehérjék alkotják.

       -Sejtosztódáskor ezekből alakulnak ki a kromoszómák transzport formái.

      

 Sejtmag feladata:

1.         Irányítja a citoplazmában zajló kémiai reakciókat.

2.         Sejtosztódáshoz szükséges információkat tárolja.

          -A kromatin állomány sejt működésének egyes szakaszaiban jól elkülöníthető tömör

              testeké, kromoszómává áll össze.

          -A DNS molekulák génjei nem működnek

          -Prokariótáknál nincsen kromoszóma.

 

 Kromoszóma fogalma: kromatin állomány a sejt működésének egyes szakaszaiban jól

                           elkülöníthető, tömör testekkel áll össze -ez a kormoszóma.

                           - Fő alkotó eleme a DNS.

  Szerkezete: pálcika szerű képletek, 2 kromatidás kromoszóma

           rövid kar

           elsődleges befűződés (centromer)

           hosszú kar

 

Kromatida (kromoszóma fél): meduplázódott, formailag, tartalmilag azonos Dns.

 

  Feladata: -mivel DNS-t tartalmaz -örökletes információt hordozza.

 

Egy faj minden sejtjébe azonos nagyságú, alakú és számú kromoszóma található,

ami a fajra jellemző. - Ha egy sejtben minden kromoszómából csak egy van : - haploid sejt „n”

                                                                                              pl: ivarsejtek

                                  - Ha egy sejtben minden kromoszómából kettő van: - diploid”2n”

                                                                                               pl: testi sejtek

 

 

Sejtciklus:

      Osztódó sejteknek az a körfolyamata, amely a sejtek DNS-szintézis előtti állapotából

       kiindulva a DNS szintézisén és sejtosztódáson keresztül visszatér a kiindulási szakaszba.

 

Szakaszai: 

1.         Nyugalmi szakasz – enzim fehérjék szintézise történik

2.         DNS megkettőződése-sejtciklus idő tartalmánk fele

3.         Újabb nyugalmi szakasz

4.         Sejt osztódás szakasza -időtartama 1-2 óra                                                                                                       

              -a kromoszómák 2-é válnak,2-é osztódik a sejt

              -a keletkezett 2 utód sejt újabb nyugalmi szakaszba kerül.

 

Sejt osztódás:

  2 típusa van:

            Mitózis

            Meiózis

 

 Mitózis:

            számtartó sejtosztódás

            testi sejtekre jellemző

            az utódsejtben ugyan annyi kromoszóma lesz, mint az anya sejtben volt.

            A 2 utódsejt mennyiségileg és genetikai információ tartalmát tekintve, ugyan                 

            olyan kromoszóma készletű. 

 

1.         A sejtmagban a megkettőződött örökítőanyag vékony

fonalas szerkezetű.

2.         Megrövidült megvastagodott kromoszómák jól elkülöníthetők,

sejtmagvacska nincs.- sejtmaghártya eltűnik

3.         A kromoszómák a sejt felező síkjába rendeződnek és hozzájuk

húzó fonalak tapadnak

4.         Minden kromoszóma 2 utód kromoszóma válik, melyek csak 

1DNS molekulát tartalmaznak.

5.         Az utód kromoszómák a húzó fonalak segítségével eltávolodnak

egymástól a sejt 2 pólusán helyezkednek el.

Köréjük maghártya épül, és újra képződik a magvacska.

            Eltűnnek az osztódási fonalak a sejt plazma kezd befűződni,

és megindul a kromoszóma fellazulása.

6.         A kromoszómák vékony fonalaká alakulnak, létre jön az

új sejthártya, az utód sejtek létre jönnek és az osztódás befejeződik.

 

Meiózis:

       A spórák és az ivarsejtek kialakulásának a folyamata, Meiózis során egy diploid

       sejtből 2 sejtosztódást követően 4 haploid sejt keletkezik.

(spórák és az ivarsejtek alakulnak ki meiozissal)

 

1.         Főszakasz:

           Előszakasz: A kromoszómák tömörödnek, homológ kromoszómák

    egymás mellé simulnak.

    Egyes szakaszai kicserélődnek.

    A folyamat végén lebomlik a maghártya

           Középszakasz: A honológ párok a sejt középső síkjába rendeződnek.

           Utószakasz: A sejt ellentétes pólusai felé mozognak.

           Végszakasz: A kromoszóma készlet megfeleződik. 2 utódsejt (n=2) 

 

     2.  Főszakasz:   Egy számtartó sejt osztódás Mitózis.

    - Középszakasz: A sejt középső síkjába rendeződnek a

                                             kromoszómák.

                - Utószakasz: A sejt ellentétes pólusai felé vándorolnak.

                - Végszakasz: Kialakul a 4 utódsejt.

  A spórából mitózissal ivarsejtek képződnek.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.