Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


12. Tétel

2012.04.24

12. Tétel

Melyek a tűz keletkezésének okai? Ismertesse a tűz oltásához szükséges anyagokat, eszközöket. Mi az eljárás tűz és robbanás esetén?

Vázlat:

Tűz keletkezésének okai

Tűzoltó anyagok, eszközök és berendezések

Eljárás tűz esetén (tűz riadó terv megadottak szerint)

Tűz keletkezésének jellemzői:

Égés: Az égés létrejöttéhez 3 tényező együttes jelenléte szükséges:

-          Éghető anyag

-          Oxigén

-          Az égéshez szükséges hőmérséklet

Ha e három tényező közül bármelyik hiányzik, az égés nem következik be, ha pedig e három tényező közül bármelyiket elvonjuk, az égés megszűnik. Az égés láng jelenséggel és a nélkül mehet végbe.

Gyulladási hőmérséklet: Azt a hőmérsékletet, amelyen az éghető anyag gőzei, gázai nemcsak ellobbannak, hanem meg gyulladásuk után tovább égnek gyulladási hőmérsékletnek (gyulladás pontnak) nevezzük. A gyulladás pontot befolyásolja az anyag nedvessége, alakja, formája stb. Az anyagok gyulladás pontjának nagy szerepe van a tűz terjedése szempontjából. A tűz terjedés az alacsonyabb gyulladás pont felé mutat. Gyulladáspont nem egyezik meg az öngyulladással, amely egy kémiai folyamat.

Robbanás: A tűzeseteknél kémiai és fizikai robbanás léphet fel. Kémiai robbanásnál az anyagok melyek nem tűrik egymást összekeverednek. Így vegyi folyamat indul meg, melynek vége a robbanás. Fizikai robbanás történhet kazánoknál, tartályoknál, gázpalackoknál stb. Fizikai robbanáskor az anyag kémiai összetételében változás nem történik, legtöbbször hő hatására jön létre.

Anyagok éghetősége: Az anyag kémiai összetétele, fizikai állapota határozza meg. Éghető anyagok: nehezen, közepesen könnyen éghetők. Nem éghető azok, amelyek tűz vagy hő hatására nem lobbannak lángra, nem parázslanak és nem szenesednek.

Tűzoltó anyagok, eszközök, és berendezések:

Anyagok: A tűz oltására olyan anyagokat alkalmazhatunk, amelyek a tűz felületén az égés feltételeit korlátozzák. A gyakorlatban legelterjedtebb az oltóvíz, oltóhab, oltógázok, és az oltóporok.

Az oltóvizet biztosíthatjuk tűzoltóautóból vezetékes hálózat (tűzcsap) és tüzivíztározóból.

Oltóhab: Mechanikai és vegyi (felületen szétterül és elzárja az Oxigént). Az oltóhabokat az éghető folyadékokhoz használják pl. benzin.

Oltógáz: Éghető anyagot körülvevő gáztömeg kiszorítja az Oxigént a tűz fészkéből.

Oltópor: Hő hatására elbomlanak, és oltó gázt fejleszt.

Berendezések: A tűzoltó-technikai eszközök az építményekbe telepített, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására a beavatkozás könnyítésére alkalmas felszerelések. Veder vizes hordó és a vizes pokróc.

Tűzoltó készülék olyan eszköz, amit a tűz fészkére lehet irányítani. Legelterjedtebb 1,2,6,9,12,50 kg-os.

Tűzoltó készülékeket évente szakemberrel felül kell vizsgáltatni. Üzemben tartó negyed évente köteles. Sérülésmentes törésmentes.

Eljárás tűz esetén:

1.       Helyzetértékelés (mi ég, mennyi, van-e ember életveszélyben)

2.       Érdemes-e tűzoltó készüléket használni

3.       A tűzjelzés

4.       Életmentés

5.       Tűzoltóság értesítése (tel 105, Mondani kell: név, helyiség, utca, házszám, mi ég, mennyi, van-e ember életveszélyben, telefonszám)

Tűz riadó terv: Azon cégek esetében, ahol a létszám meghaladja az 5 főt, vagy „A-C” tűzveszélyességi osztályba vannak sorolva, tűzriadó tervet kell készíteni. Be kell gyakoroltatni és oktatás keretében ismertetni kell és jegyzőkönyvet kell róla felvenni.