Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


17. Tétel

2012.04.24

17. Tétel

A környezetvédelem fogalma, feladatai:

A környezetvédelem olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelynek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk megszüntetése és az eredeti állapot helyreállítása. A környezetvédelem nem azonos a természetvédelem fogalmával, bár a két tevékenység között jelentős átfedés van.

A környezetvédelmi Törvény:

Az 1995. évi LIII. Törvény célja az ember és a környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása. A jogszabály tartalmazza többek között az egyes környezeti elemek védelmére vonatkozó szabályokat, az Országgyűlés, a Kormány, a környezetvédelemért felelős miniszter környezetvédelmi tevékenységei, továbbá a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait, a környezetvédelem gazdasági alapjaira (környezetterhelési díjak, igénybevételi járulékok, termékdíjak, betétdíjak) vonatkozó általános előírásokat, az előzetes és a részletes környezeti tanulmány, a környezetvédelmi felülvizsgálat tartalmi követelményeit.

A levegő védelme:

A levegőben lévő kémiai anyagok, ha feldúsulnak, vagy a levegő összetétele megváltozik, az a növények, állatok és az ember életfunkcióit befolyásolják! Két fajta levegőszennyezés van: A természetes eredetű (pl. vulkáni kitörések, erdőtüzek) és az ember okozta szennyezés (pl. ipari, mezőgazdasági és közlekedési eredetű). A városok levegőminőségét automata mérőhálózattal vizsgálják. Ha veszélyes mértékben megnövekszik a szennyező anyagok mennyisége, akkor szmogriadót rendelnek el:

-          korlátozzák a gépjárműforgalmat

-          az ipari kibocsátásokat korlátozni kell

-          folyamatos lakossági tájékoztatást kell adni

A vizek védelme:

A víz a legnagyobb mennyiségben előforduló folyadék a földön, valamennyi élő szervezetnek szüksége van rá. A természetes vizek szennyeződését főleg az ipari üzemek, a mezőgazdaság nagyfokú gépesítése, kemizálása, a koncentrált állattartás okozza, de egyre nagyobb nehézséget okoznak a háztartási szennyvizek is, amelyek különböző szintetikus mosó- és mosogatószereket tartalmaznak. Korlátozni kell a káros anyagok kibocsátását, gyűjteni, kezelni kell a keletkezett szennyvizeket, különös tekintettel az ipari, valamint kommunális területen, hogy elkerüljük a felszíni, valamint a felszín alatti vízkészletek szennyeződését.

Termőföldek védelme:

A talaj a földkéreg legkülső, termékeny rétege. A talaj a földi élet egyik alapja, melyet egyre gyorsabban pusztítunk, holott mind több és több termőföldre volna szükség.

Termőföld károsodhat:

-          A talaj tömörödése, a közlekedés és a mezőgazdasági művelés hatásai miatt.

-          Az ember okozta erózió, a felszínt borító növényzet pusztítása miatt.

-          Az elsivatagosodás, a globális felmelegedés és a talaj termékenységének romlása miatt.

-          A környezetszennyezés, méreganyagok felhalmozódása miatta a talajban

-          A talaj termőképességének romlása, a humusztartalom csökkenése miatt.

Növényvédő szerek és műtrágyák környezettudatos használata: Növényvédő-szerekből, műtrágyákból a lehető legkevesebbet juttassuk ki. Törekedjünk a biológiai vagy integrált növényvédelem alkalmazására. Műtrágyák helyett szerves trágyákat alkalmazzunk, amelyek a tápanyagtartalom mellett a talajéletet, talaj humusztartalmát is növelik. Szelektív hulladékgyűjtés: A különféle hulladéktípusok anyagfajta szerinti különválogatása. Ezek az anyagok: fém, fehér üveg, színes üveg, papír, műanyag. A szelektív hulladékgyűjtés után a következő „fázis” az újrahasznosítás, melynek során az összegyűjtött anyagból új anyagot hoznak létre, ezáltal elősegítve a környezet tisztulását. Természetes anyagok használata: termesztés során, ha lehet lebomló, újra képződő anyagokat alkalmazzunk (természetes rafia, bambusz karó, tüzifa). Gépek kiválasztása, használata, tisztítása: alacsony fogyasztású, alacsony szennyezőanyag kibocsátású, alacsony zajszintű gépek alkalmazása környezetvédelmileg előnyösebb. Gépek keréknyomása ideális legyen, hogy a talajt a lehető legkisebb mértékben tömörítsék. Olyan talajművelő gépeket alkalmazzunk, amelyek több munkát képesek egy menetben elvégezni, így kevesebb üzemanyag felhasználással talajt kímélve tudunk dolgozni. Gépek műszaki állapota megfelelő legyen, hogy motor, hidraulika olaj folyása ne szennyezze a talajt. Tompa életlen eszközök rosszabb munkavégzést, nagyobb üzemanyag fogyasztást eredményeznek.