Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


7. Tétel

2012.04.20

 7.Ismertesse a munkáltató és a munkavállaló munkavédelmi jogait és kötelességeit!

                    Munkáltató munkavédelmi jogai és kötelességei

                    Munkavállaló munkavédelmi jogai

                    Munkavállaló munkavédelmi kötelességei

 

Munkáltató aki szervezett munkavégzés keretei között munkavállalót fogalakoztat.

 

 Feladata:  köteles...- munkabiztonsági szaktevékenység ellátására, megfelelő képesítéssel

                             rendelkező személyt alkalmazni

                           Szaktevékenység: -súlyos balesetek kivizsgálása

                                                         -munkavédelmi oktatások rendjének kidolgozása 

                                                         -kockázat elemzés, értékelés

                                                         -veszélyes gépek, berendezések,létesítmények üzembe

                                                           helyezése, felülvizsgálata

                                                         -egyéni védőfelszerelések juttatása

                               - Kockázat elemzést, értékelést végezni évente felülvizsgálni

                               - Rendszeres ellenőrzést végezni

                               - Megfelelő munkaeszközöket biztosítani

                               - Új technológia bevezetése előtt megbeszélni a várhatóan felmerülő

                                  problémákat

                               - Rendellenességeket, veszélyhelyzeteket, kivizsgálni, intézkedni, szükség

                                  esetén a munkát leálítani

                               - Munkabaleseteket, foglalkozási betegségeket jelenteni, a törvény szerint

                                  eljárni. Védőfelszereléseket biztosítani. Tisztításukat, karbantartásukat

                                  megköveteleni

                               - Munkavédelmi oktatást tartani

                               - Ügyelni a dolgozók érvényes alkalmassági és egészségügyi vizsgálatára

                               - Figyelemmel kísérni a dolgozók egészségügyi és szociális helyzetét

 

 

Munkavállaló kötelessége:

 -Köteles:- a meghatározott időben, kipihenten, bódító szerek hatásától mentesen,

                  munkára képesen megjelenni.

                - a munkaeszközök biztonságos állapotáról meggyőződni és rendeltetésszerűen

                  használni.

                - a munkaeszközön az előírt időben és módom a karbantartást elvégezni.

                - az előírt munkaruhát, védőruhát használni a munka biztonságát veszélyeztető kiegészítőt

                   használni tilos!

                - munka területen, rendet, figyelmet, tisztaságot megtartani és másoktól megkövetelni.

                - munka biztonságához szükséges ismereteket elsajátítani alkalmazni, ismereteket

                  korszerűsíteni.

                - az előírt orvosi vizsgálaton (előzetes, időszakos) és pályaalkalmassági vizsgálaton

                  részt venni.

                - baleset, sérültet, betegséget jelenteni.

                - mások részére elsősegélyt nyújtani

                - veszélyt jelenteni, rendellenességet üzemzavart jelenteni, intézkedni, hatáskörben

                   megszüntetni.

                - munka balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban részt venni.

 

 

 

 

Munkavállaló jogai:

  joga van:-  megkövetelni a munkáltatótól az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételének

                    megteremtését

                - a védőfelszerelések, védőfelszerelések és védő intézkedések biztosítását.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.